Transformatie Mariënburg, Nijmegen

Project informatie

Mariënburg 59 – 61 Nijmegen

Werkzaamheden: Het transformeren van een oud-bankgebouw tot wooneenheden en het plegen van nieuwbouw (15 stuks studio’s).