MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Voor ons vanzelfsprekend en daarom besteden wij actief aandacht aan mens, milieu en samenleving.

Mens

Wij zorgen goed voor onze medewerkers, want zij zijn belangrijk voor ons. Onze vakmensen zijn goed opgeleid en beschikken over juist en gecertificeerd materieel. Daarnaast krijgen ze duidelijke instructies, zodat ze veilig en in een gezonde omgeving kunnen werken.

Erkend Leerbedrijf

Sinds de oprichting van ons bedrijf hechten wij veel waarde aan het opleiden van vakmensen. Daarom bieden we stageplekken en plaatsen we met regelmaat BBL-leerlingen binnen ons bedrijf.

Milieu en Samenleving

De bouwwereld heeft als doelstelling om de druk op het milieu te verkleinen. Aannemingsbedrijf van Schaik ondersteunt dit streven. Op diverse manieren dragen we bij aan een beter milieu, zoals: bewust kiezen en inzetten van bouwmaterialen en het zoveel mogelijk beperken van transportbewegingen. Als lokale en regionale aannemer ondersteunen wij ook de gemeenschap. Soms met sponsoring, maar doorgaans door onze kennis en kunde in te zetten bij het realiseren van regionale maatschappelijke projecten.