Van Schaik MVO  |  Kwaliteit  |  Projecten  |  Vacature  |  Contact

Van Schaik MVO  |  Kwaliteit  |  Projecten  |  Vacature  |  Contact

Beschermd stadsbeeld, Nijmegen

Project informatie

Locatie : Van Welderenstraat Nijmegen

Werkzaamheden: Deze negentiende-eeuwse ringstraat behoort tot het beschermd stadsbeeld van Nijmegen. Bij een van de panden werden de aluminium kozijnen door houten kozijnen vervangen. De bestaande, historische detaillering werd zoveel mogelijk in stand gehouden maar wel met draai-/valramen. Daarnaast werden de goten en kunststof hemelwaterafvoeren vervangen door zinken afvoeren.

Veligheid: Vanwege de veiligheid voor de voetgangers werden de doorloopsteiger en steiger geheel ingepakt.

Van Schaik aannemingsbedrijf | Ambachtsweg 35 | 6541 DA  Nijmegen | 024 - 377 31 25 | info@vanschaikbouw.nl