Van Schaik MVO  |  Kwaliteit  |  Projecten  |  Vacature  |  Contact

Van Schaik  |  MVO  |  Kwaliteit  |  Projecten  |  Vacature  |  Contact

Strategisch profiel

 Van Schaik Aannemingsbedrijf

Ons bestaansrecht (missie)

Een gevestigd familiebedrijf dat vakkundig bijdraagt aan fijn wonen en werken.

Vakmanschap sinds 1952!

 

Onze blik op de toekomst (visie)

Van Schaik gaat voor continuïteit op de lange termijn. Daarom investeren we in de ontwikkeling van onze interne organisatie en brengen we focus aan in de markt die we willen bedienen. Door deze keuzes groeien we als organisatie en zullen we in 2025 een omzet bereiken van 10 miljoen euro. Daarnaast zorgt de samenwerking met Ton en Fons van de Klok ook voor continuïteit van het bedrijf en de waarborging van de familiecultuur. Het is de bedoeling om op termijn de leiderschapsrol over te dragen aan de 4de generatie van de familie Van de Klok.

 

Voor wie werken we (marktafbakening)

Onze hoofdklanten bestaan uit woningcorporaties, zorgpartijen, gemeentes, beleggers en vastgoedontwikkelaars. Daarom brengen we intern in de organisatie een verdeling aan:

 • Onze onderhoudstak richt zich op de bestaande woningvoorraad.
 • Onze nieuwbouwafdeling richt zich met name op kleinschalige, seriematige woningbouw.

 

Wat gaan met elkaar bereiken in 2020/2021 (doelstellingen)

 • In 2020 willen we ons klantenportfolio uitbreiden naar meerdere woningcorporaties.
 • In 2020 willen we 2 projecten vastleggen waarin wij seriematige woningbouw mogen gaan uitvoeren.
 • In 2020 checken we bij elke aanvraag of deze bijdraagt aan de bovenstaande twee doelstellingen. Is het antwoord ‘nee’, dan laten we de opdracht varen.
 • In 2020 willen wij de interne organisatie structureren en aanpassen volgens het organogram op de achterzijde.
 • In 2021 hebben wij de Wet kwaliteitsborging op orde.

 

Hoe gaan we dit bereiken (strategie)

 • Door acties uit te zetten en informatie te delen met de organisatie via overlegstructuren.
 • Wekelijks directieoverleg.
 • 1 keer per 6 weken MT-overleg.
 • 1 keer per kwartaal financieel overleg op directieniveau.
 • 2 keer per jaar overleg alle medewerkers (zomer en kerst).
 • 4 keer per jaar interne toolbox meetings organiseren.

Van Schaik aannemingsbedrijf | Ambachtsweg 35 | 6541 DA  Nijmegen | 024 - 377 31 25 | info@vanschaikbouw.nl