Woonhuis in aanbouw, Heilig Landstichting

Project informatie

Locatie: Heilig Landstichting

Bouwwijze traditioneel: in het werk gestorte kelder, schilvloeren, binnnenmuren en binnenspouwbladen. De gevels worden uitgevoerd met zeer exclusieve bakstenen in Hilversums formaat.

Duurzame technieken: warmtepomp, zonnepanelen, ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Regenwater wordt gebufferd en geïnfiltreerd in de bodem. Dak wordt afgewerkt met sedum.