Van Schaik MVO  |  Kwaliteit  |  Projecten  |  Vacature  |  Contact

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Van Schaik Aannemingsbedrijf geen loos begrip. Wij besteden actief aandacht aan de volgende onderwerpen:

Mensen

Wij zijn zuinig op onze medewerkers, ons grootste goed. Zij zijn goed opgeleid, beschikken over de juiste, gecertificeerde materialen en krijgen duidelijke instructies zodat veiligheid en gezondheid niet in het geding komen. Maar dat is niet genoeg. Wij proberen onze opdrachtgevers te ontzorgen en nemen maatregelen voor een veilige bouwomgeving met zo min mogelijk overlast voor buurtbewoners of passanten.

 

Erkend Leerbedrijf

Sinds de oprichting van ons bedrijf hechten wij veel waarde aan het opleiden van jonge vakmensen. Wij bieden stagiaireplekken en plaatsen regelmatig een BBL-leerling (leerling-timmerman of -metselaar).

 

Milieu

Aan alle kanten probeert de bouwwereld de de druk op het milieu te verkleinen. Van Schaik Aannemingsbedrijf ondersteunt dit streven zeer. Op diverse manieren dragen wij bij aan een beter milieu. Zoals het slim kiezen en inzetten van bouwmaterialen, het gebruik van verfmaterialen op waterbasis, het na sloopwerkzaamheden verzamelen van recyclebare materialen, het beperken van transportbewegingen en met een op gas rijdende bestelwagen.

 

Samenleving

Als lokale en regionale speler ondersteunen wij de gemeenschap. Soms met sponsoring maar doorgaans door onze kennis en kunde in te zetten bij het realiseren van projecten. Van buurthuis, sportclub, vluchtelingenkamp tot en met een dierentuin.

 

De Maatschappelijke Meerwaarde

Als partner van de stichting De Maatschappelijke Meerwaarde worden onze kennis, vaardigheden en middelen gekoppeld aan vragen van maatschappelijke organisaties.

 

NVOB Cultuurfonds

Van Schaik Aannemingsbedrijf is aangesloten bij Stichting NVOB Cultuurfonds. Dit ondernemersplatform uit de bouw realiseert nieuwe stadsprojecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van bouwkundige cultuurhistorie in Nijmegen en omgeving.

 

 

Van Schaik aannemingsbedrijf | Ambachtsweg 35 | 6541 DA  Nijmegen | 024 - 377 31 25 | info@vanschaikbouw.nl